Gạch bậc hè

Kích thước: 300x300x17
Trọng lượng (kg / v): 3,0Kg
Độ mài mòn: ≤ 0,1
Độ hút nước (%): 5-6
Số lượng sử dụng (V / m 2 ): 11v / m 2